Thông tin công ty
Hỗ trợ trực tuyến
08. 6294.9204
video clip
Tỷ giá ngoại tệ
Quảng cáo
Tiêu đen
Tóm tắt
- Dung trọng: 550g/l min
- Độ ẩm: 13.0 % max
- Tạp chất: 0.5 % max
Giá : Liên hệ
- Dung trọng: 550g/l min
- Độ ẩm: 13.0 % max
- Tạp chất: 0.5 % max

Việt Nam
Sản phẩm liên quan:
  • Giá : Liên hệ Tiêu trắng
  • Giá : Liên hệ Tiêu đen
  • Giá : Liên hệ Gạo 100% tấm
  • Giá : Liên hệ Gạo Jasmine
  • Giá : Liên hệ Gạo nếp
  • Giá : Liên hệ Gạo hạt dài 25% tấm
  • Giá : Liên hệ Gạo hạt dài 15% tấm
  • Giá : Liên hệ Gạo hạt dài 5% tấm