Thông tin công ty
Hỗ trợ trực tuyến
08. 6294.9204
video clip
Tỷ giá ngoại tệ
Quảng cáo
Cám dừa
Tóm tắt
Đạm: 19% min
Ẩm: 12% max
Giá : Liên hệ
Sản phẩm: Cám dừa
Đạm: 19% min
Ẩm: 12% max
Đạm: 19% min
Ẩm: 12% max
Cát/ Sạn: 2.5% max
Philipines / Indonesia
Sản phẩm liên quan:
  • Giá : Liên hệ Cám dừa
  • Giá : Liên hệ Bã cải đắng
  • Giá : Liên hệ Bã đậu nành
  • Giá : Liên hệ Bắp hạt
  • Giá : Liên hệ Cám cọ
  • Giá : Liên hệ Cám gạo trích ly
  • Giá : Liên hệ Canola (Bã cải ngọt)
  • Giá : Liên hệ DDGS (Bã bắp lên men)
  • Giá : Liên hệ Lúa mỳ